Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2020-04-02 Arbeidsmarktanalyse vierde kwartaal 2019

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het  vierde kwartaal 2019 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,5%) als in arbeidsvolume (+1,3%...

2020-03-26 Coronacrisis: check RSZ-uitstel

Vorige vrijdag besliste de regering om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15...

2020-03-24 RSZ niet meer toegankelijk voor bezoekers

Om u en onze medewerkers te beschermen, zullen wij de contacten vanaf nu beperken tot schriftelijk en telefonisch verkeer. Het onthaal van de RSZ wordt voorlopig gesloten tot en met 19 april. U kunt...
^ Back to Top