panel 2

Attesten aanvragen

Met attesten kan de RSZ een officieel bewijs leveren van:

  1. identificatiegegevens van een onderneming
  2. individuele gegevens van de werknemer (arbeidsrelatie, loon- en prestatiegegevens)
  3. het aantal personen in dienst van een onderneming aan het einde van een kwartaal
  4. de betalingsgegevens van een onderneming

Sommige van die gegevens zijn publiek, andere hebben een privaat karakter. Daarom kan niet gelijk wie zomaar gegevens opvragen.

Welke attesten kunt u aanvragen?

Bent u werkgever?

Dan kunt u  op deze website attesten aanvragen die betrekking hebben op de gegevens van uw onderneming. De attesten worden alleen naar de maatschappelijke zetel van de onderneming verstuurd. Een attest over het aantal personen in dienst aan het einde van het kwartaal, kan op verzoek ook naar de uitbatingzetel verstuurd worden.

Bent u werknemer?

Dan kunt u een attest over uw tewerkstelling aanvragen. U moet de aanvraag per brief indienen.

Opgelet: de RSZ levert alleen attesten af over de laatste 3 jaar. Wie oudere gegevens nodig heeft, moet contact opnemen met de Federale Pensioendienst.

Bent u noch werkgever noch werknemer?

Dan kunt u individuele gegevens opvragen als u daartoe de toelating hebt gekregen van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. U moet de aanvraag per brief indienen.

Adres voor aanvragen per brief:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Dienst attesten
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

^ Back to Top