Jobcreatie op hoogste peil sinds 5 jaar 2018-12-13

De jobcreatie in België staat op het hoogste peil sinds 5 jaar, terwijl de jobdestructie weer het peil van voor de crisis in 2008 heeft bereikt. Dat blijkt uit cijfers van het Dynam-project, dat wordt gecoördineerd door de RSZ en het HIVA-KU Leuven.

In de periode 2016-2017 zijn er in België 224.064 jobs gecreëerd bij groeiende en startende ondernemingen, terwijl er 157.712 jobs zijn verdwenen bij krimpende en stoppende werkgevers. De netto-evolutie (van 66.352 jobs) gaat dus gepaard met een veel grotere werkgelegenheidsdynamiek.

In 2017 bereikt de jobcreatie het peil van 57 extra jobs per 1.000 bestaande jobs. Daarmee zitten we op het hoogste peil sinds vijf jaar, het einde van de tweede crisisdip (2011-2013). Maar de jobcreatie evenaart nog niet het peil van net voor de crisis in 2008. In dezelfde periode neemt de jobdestructie gestaag af. Voor België is daarmee het laagste peil bereikt van net voor de crisis (2008).

Almaar meer werknemers komen in beweging

Niet alle aanwervingen zijn gelinkt aan de creatie van extra jobs. Over alle ondernemingen samen was er over de periode van één jaar een instroom van 701.124 werknemers en een uitstroom van 634.772 werknemers. Deze werknemersdynamiek is ruim tienmaal groter dan het nettocijfer van 66.352 laat vermoeden.

De stijging van de werknemers in beweging (in en uit de ondernemingen of vestigingen) tussen 2014 en 2017 is vooral gelegen aan de stijging in churning, en minder aan de bijgekomen jobs. Churning of rotatie op de arbeidsmarkt drukt de omvang uit van bewegingen door werknemers binnen het al bestaande jobaanbod. Naast jobcreatie is dat een tweede maatstaf voor de evolutie van de arbeidsmarkt: er wordt weer meer van baan veranderd zonder dat het echt nodig is vanuit de nieuw gecreëerde jobs.

Gewestelijke tendensen

In elk van de drie gewesten is er een trend naar meer jobs en meer bewegingen van werknemers in en uit ondernemingen en vestigingen. Toch zijn er ook enkele opmerkelijke verschillen.

Het Brussels Gewest kent vooral een positieve dynamiek door het groeiend aantal startende werkgevers. In het Brussels Gewest kwamen er in de periode 2016-2017 4.295 startende werkgevers bij, of een startersgraad van 13,6%. Ondanks hun stijgend aantal blijft de bijdrage aan de jobtoename door starters beperkt.

Het Vlaams Gewest kent vooral een toename van jobs bij de kleine en middelgrote ondernemingen, en minder bij de startende werkgevers. Bij de grote ondernemingen blijft het beeld van jobtoename en jobafname stabiel sinds 2014.

In het Waals Gewest kwamen er in de afgelopen drie jaar meer starters bij, die ook meer jobs creëerden in vergelijking met de andere gewesten. De jobtoename bij de startende werkgevers steeg evenredig met de groei van het aantal starters, van +10.832 in 2014-2015 naar 13.429 in 2016-2017. Bij de (vaak grote) multiregionale ondernemingen en vestigingen in Wallonië neemt de stijging van het aantal jobs nog verder toe, van 11.389 in 2014 naar 13.361 in 2017.

Meer informatie

Dynam: cijfers over de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt

^ Back to Top