Privacy

In het kader van zijn wettelijke opdrachten en zijn ondersteunende activiteiten verwerkt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd). De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de RSZ van het hoogste belang.

 

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de RSZ uw persoonsgegevens verwerkt.

Privacyverklaring

Beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité en protocollen
Referentie Datum

Titel

PIM2020-850 01/12/2020

Kaderprotocol voor gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met betrekking tot het gebruik van btw-gegevens voor de toekenning van een bonus aan werkgevers die voor het publiek gesloten zijn in het kader van de maatregelen tijdens de COVID-19-coronavirusepidemie.

^ Back to Top