Minnelijke afbetalingsplannen

Eén van de maatregelen om werkgevers te ondersteunen, is een minnelijk afbetalingsplan voor sociale bijdragen bij de RSZ.

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor wie betalingsmoeilijkheden heeft voor:

  • de bijdragen voor het vakantiegeld van het boekjaar 2019,
  • sociale bijdragen voor het 1e, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020, en
  • bepaalde wijzigingen van bijdragen.
^ Back to Top