RSZ-ONSS - STATnews - Printversie (pdf)
Naar een krimp op de arbeidsmarkt
Snelle Ramingen Tewerkstelling - Tweede kwartaal 2012

De nieuwste versie van de snelle ramingen vindt u op onze website.

De verslechterde economische situatie heeft ertoe geleid dat de groei van de tewerkstelling tijdens de eerste helft van 2012 quasi volledig is stilgevallen. Het aantal arbeidsplaatsen op 30 juni 2012 is zelfs gedaald met 0,4% ten opzichte van 30 juni 2011. De terugval doet zich voor binnen de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt: "Industrie en bouw" (-0,6% in arbeidsplaatsen), "Commerciële Dienstverlening" (-0,5%) en "Niet-commerciële Dienstverlening" (+0,0%).
De evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog licht positief(+0,3%). In de "Industrie en bouw" is er parallel met de daling in arbeidsplaatsen, ook een daling in arbeidsvolume (-0,5%). In de "Commerciële Dienstverlening" en de “Niet commerciële dienstverlening” neemt het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten echter toe met respectievelijk 0,5% en 0,8%.
De verslechterde conjunctuur vertaalt zich in een nog sterkere daling bij de uitzendsector. Die kent in het tweede kwartaal 2012 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 7,5% tov het tweede kwartaal 2011 (-9 % bij de arbeiders, -5% bij de bedienden).

Grafiek evolutie arbeidsplaatsen over 10 laatste kwartalen

In de “Niet-commerciële dienstverlening” is er een daling van de tewerkstelling binnen “Openbaar bestuur” en is de groei in andere subsectoren minder sterk dan de voorgaande jaren. Dit geldt onder meer voor de sector van de dienstencheque-activiteiten (+6% in arbeidsplaatsen, +10% in arbeidsvolume). De “Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” kent nog een stabiele groei van bijna 2%.
De Capelohervorming maakt het echter moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de tewerkstellingsevolutie in de overheidssector en onderwijs.

Grafiek evolutie loontrekkende tewerkstelling over 10 laatste kwartalen

Consulteer ook: www.DynaM-Belgium.org


Blue line
Meer info:
Dit bericht werd gepubliceerd door de Directie voor de statistiek van de RSZ
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

Line.be
© 2012 ONSS-RSZ-LSS-NSSO
Disclaimer