Vorming PentaPlus

Wat is PentaPlus?

Sinds het koninklijk besluit van 27 februari 2019 mogen zorgkundigen 5 bijkomende verpleegkundige handelingen uitvoeren als een verpleegkundige die aan hen delegeert. De zorgkundigen moeten daarvoor wel een bijkomende opleiding volgen. Voor die opleiding bestaat nu een digitaal leerplatform: PentaPlus.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ betaalt de inschrijvingskosten voor de opleiding terug aan de werkgever. Het Fonds voorziet bovendien ook een budget voor de tijdelijke vervanging van de studerende zorgkundigen.

Het project PentaPlus heeft een looptijd van 4 jaar.

Voor wie is PentaPlus?

PentaPlus is bestemd voor werknemers op de Nederlandse taalrol die werken voor openbare instellingen en diensten in Vlaanderen of Brussel.

Waaruit bestaat de opleiding?

De zorgkundige volgt een twintigtal uren les op het digitale platform PentaPlus. Dit theoretische luik bestaat uit 5 modules en een eindtest. Wie slaagt voor die test, behaalt een certificaat.

Zorgkundigen die hun certificaat behaald hebben, zijn klaar voor een stage. Die stage duurt maximaal 75 uren.

Tijdens de PentaPlus-opleiding staat een mentor de leerling bij. De mentor is een verpleegkundige die door de werkgever als begeleider aangesteld is.

Hoe komt het Fonds Sociale Maribel precies tussen?

Werkgevers van openbare instellingen en diensten moeten zelf hun personeel inschrijven door het inschrijvingsgeld van 8 euro per persoon (mentoren inbegrepen) voor de opleiding te betalen. Maar ze kunnen dat inschrijvingsgeld terugkrijgen van het Fonds Sociale Maribel door een lijst van al hun potentiële deelnemers voor 4 jaar op te sturen.

De werkgever kan kiezen voor een vervangende tewerkstelling. De werkgever heeft recht op 21,30 euro per lesuur per potentiële deelnemer. Aan het eind van het kalenderjaar stuurt de werkgever aan de Dienst Sociale Maribel van de RSZ een verklaring met daarin het bedrag besteed aan vervanging.

Wilt u uw personeel inschrijven voor PentaPlus?

Het terugbetalingsformulier en alles wat u moet weten over de inschrijving, organisatie en opleiding vindt u op het portaal van de sociale zekerheid.