Internationale betrekkingen

Binnen de RSZ bevindt de Directie Internationale Betrekkingen zich in het hart van het internationale domein en bepaalt aan welk socialezekerheidsstelsel een persoon moet onderworpen worden wanneer hij geconfronteerd wordt met grensoverschrijdende aspecten in zijn professionele situatie.

Deze Directie is hét referentiepunt inzake de internationale coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels voor werknemers en ambtenaren. Zij informeert en verleent bijstand aan werkgevers, werknemers en dienstverrichters voor alles wat betreft deze materie. De Directie werkt nauw samen met de andere Belgische en buitenlandse socialezekerheidsinstellingen.

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland is de onlinedienst waar werkgevers de nodige attesten kunnen aanvragen voor werknemers die (tijdelijk) in het buitenland werken. Om de aanvraag zo efficiënt mogelijk te verwerken haalt de applicatie informatie uit verschillende authentieke bronnen binnen de sociale zekerheid op en verwerkt deze gegevens via robotgestuurde procesautomatisering. Dit laat de RSZ toe de meeste aanvragen binnen de 24-48 u te verwerken.

Limosa

De Belgische overheid wil een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van gedetacheerde werkkrachten in België. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan hun rechten en arbeidsvoorwaarden. Daarom is sinds 1 april 2007 de Limosa-meldingsplicht van kracht. Iedereen die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, en die tijdelijk en/of deeltijds in België komt werken, moet een meldingsbewijs Limosa-1 kunnen voorleggen.

Het gaat met andere woorden om werknemers die:

  • gewoonlijk in een ander land dan België werken;
  • zijn aangeworven in een ander land dan België.

Een melding is ook vereist voor elke zelfstandige die tijdelijk of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen een risicosector in België komt uitoefenen, maar die er niet permanent verblijft of is gevestigd.